Thursday, March 02, 2006

Osang's lechon and Seafood
Wilson St. San Juan
Image hosting by Photobucket
Various points of views involved in the production:

Lechon:This is not my day...
Teng: Nyeta sira diet ko
Drew: Hay traffic na naman, late na naman ako
Osang: babalik kaya ang kita ko dito?
Technical Crew: Yehey! busog kami!