Friday, October 06, 2006

Alimango Sugpo Festival

Orani, Bataan
Photobucket - Video and Image Hosting
Notes:
1. Maaga si Eagle dumating s location
2. Hindi ganun kamura ang sugpo sa Orani