Friday, June 15, 2007

June 14- Ronda Eskwela sa E. ROdriguez High SchoolNabura yung photo sa school, because of this pic. Haha