Tuesday, July 05, 2005

Isang mabagyong bertday sa bukid ni Agila

Image hosted by Photobucket.com
Eagle's Birthday-remote location in Magdalena, Laguna-July 5, 2005

Kaya kami napadpad sa lecheng covered court ng municipality ng magdalena, laguna.
Thanks Mayor Reodica. :)
p.s. makulit yang konsehal nyo dyan ha, kuryentehin nyo nga po