Thursday, May 11, 2006

Mother's day flowers-
Bulaklakan ng Maynila para kay Inay

DANGWA FLOWER MARKET
Dos Castillas Cor. Dimasalang st.
Photobucket - Video and Image Hosting

Narito na naman ang panahon kung saan dalawang beses tumataas ang presyo ng mga bulaklak than its regular amount. Ito na naman ang panahon na dinudumog ang bulaklakan ng Maynila ng mga tao upang bigyang pugay ang pinaka importanteng babae sa kanilang buhay.
Oh yes, it's mother's day season once again.
Hindi lamang dapat tuwing mother's day ang pagbibigay pugay kay inay no. Dapat araw-araw noh.